Zvolte si oblast:

Blíží se vyhlášení 3. Otevřené výzvy!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska 2014-2021 vyhlásí dne 18. června 2020 třetí Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy.

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 17. června 2021, nebo do vyčerpání alokace výzvy. Celkový objem finančních prostředků pro 3. Otevřenou výzvu činí 8 105 100 Kč (300 000 EUR). Bližší informace a Pokyny pro žadatele a konečné příjemce grantu z Fondu budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy.