Zvolte si oblast:

Výzva Fondů EHP a Norska - podpora zaměstnanosti mladých

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Fond pro zaměstnanost mladých podporuje projekty, které se zaměřují na udržitelné a řádné zaměstnávání mladých lidí v 18 přijímajících zemích (15 přijímajících států Fondů EHP a Norska + Irsko, Itálie a Španělsko). Finanční prostředky jsou určeny na iniciativy usilující o zajištění přístupu k zaměstnání, vzdělání nebo odborné přípravě pro následující cílové skupiny:

• Mladí lidé bez zaměstnání, vzdělávání nebo odborné přípravy ve věku od 25 do 29 let, kteří žijí v malých městech, na předměstích nebo ve venkovských oblastech;
• Mladé matky, které nejsou zaměstnané, nemají vzdělání ani nemají odbornou přípravu ve věku od 25 do 29 let; a
• Dlouhodobě nezaměstnaní ve věku od 25 do 29 let.

Tito lidé, kteří čelí mnoha překážkám při vstupu na trh práce (jako je chudoba, sociální vyloučení, diskriminace, zdravotní postižení nebo špatné duševní zdraví), mají v rámci cílových skupin nejvyšší prioritu.

Vítáme instituce, které pracují pro výše uvedené cílové skupiny, aby přispěly svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi a zažádaly o financování ve stanoveném termínu.

Pro další dotazy se obraťte na Zprostředkovatel Fondů (Ecorys Polska / JCP). Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím systému Zprostředkovatele.  

Konečný termín předložení žádosti je 5. ledna 2021.

Další ifnormace: https://www.egregsystem.info/unlockingyouthpotential