Zvolte si oblast:

Hledáme hodnotitele pro oblast současné umění a kulturní dědictví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Do 15. dubna 2020 se můžete přihlásit jako hodnotitel / hodnotitelka žádostí o grant předložených ve výzvě na Současné umění nebo Revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví, které budou podpořeny z programu Kultura Fondů EHP.

Hodnocení bude probíhat v průběhu května/června 2020 (současné umění) a června/července 2020 (kulturní dědictví) a je honorováno.

Hledáme odborníky se zkušenostmi s hodnocením projektů v některém z těchto oborů:

 • Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví
  • Movité kulturní památky a sbírky (výtvarné umění, historické, uměleckoprůmyslové a etnografické předměty, umělecká řemesla),
  • Movité kulturní památky a sbírky (technika a průmyslová výroba),
  • Movité kulturní památky a sbírky (přírodní vědy, archeologie, antropologie),
  • Movité kulturní památky, sbírky a knihovní fondy (knihy, písemnosti a tisky, fotografie),
  • Zabezpečení movitého a nemovitého kulturního dědictví (bezpečnostní a protipožární systémy),
  • Nemovité kulturní památky.
 • Současné umění
  • Scénická umění - divadlo
  • Scénická umění - tanec a pohybové umění
  • Scénická umění - současný cirkus
  • Scénická umění - hudba klasická
  • Scénická umění - hudba současná
  • Vizuální umění - malířství, kresba, grafika, sochařství
  • Vizuální umění - nová média a intermediální (digitální) tvorba
  • Vizuální umění - fotografie
  • Design, užitá umění a umělecká řemesla
  • Literatura
  • Architektura

Upozornění: Hodnotitel / hodnotitelka se nesmí podílet na přípravě ani zpracování žádosti ve výzvě, pro kterou bude zajišťovat hodnocení kvality žádostí.

S ohledem na aktuální situaci a prodloužení výzev na projekty byla prodloužena uzávěrka této výzvy z 31. března 2020 na 15. dubna 2020.

Více informací vč. přihlášky.