Zvolte si oblast:

Přehled schválených projektů - Program Výzkum

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Výzkum
1 Optimised expanders for small-scale distributed energy systems České vysoké učení technické v Praze 37 211 941
2 NORDTRANS - Technologie pro automatický přepis řeči ve vybraných severských jazycích NEWTON Technologies 31 710 241
3 Systém pro podporu rozhodování v transplantační imunologii Steiner 31 921 068
4 Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty Česká zemědělská univerzita v Praze 38 217 062
5 Účinná terapie nádorových onemocnění nízkoenergetickými elektrony terbia-161. České vysoké učení technické v Praze 33 896 177
6 Pokročilý vývoj léčiv na Alzheimerovu nemoc Fakultní nemocnice Hradec Králové 35 212 148
7 Zavedení léčby deficience limbálních kmenových buněk pomocí přípravků moderní terapie v České republice Univerzita Karlova 24 913 187
8 Standardizované kultivace, transplantace a uchovávání RPE buněk za účelem léčení věkem-podmíněné makulární degenerace (AMD) Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR 36 159 587
9 Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku Česká geologická služba 61 231 434
10 Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích Česká zemědělská univerzita v Praze 25 105 642
11 Přirozená seismicita jako nástroj pro vyhledávání zdrojů geotermální energie Přirozená seismicita jako nástroj pro vyhledávání zdrojů geotermální energie 35 006 583
12 Pitná voda - připravenost na budoucnost Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 24 207 002
13 Nové přístupy pro cenově dostupná environmentálně šetrná maziva Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 29 211 997
14 Validace specifických biomarkerů mitofagie v kontinuu Alzheimerovy nemoci Univerzita Karlova 32 151 437
15 Modelování kvality ovzduší a tepelného komfortu s rozlišenou turbulencí v městském prostředí Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. 28 577 419
16 Zdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách: vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 37 007 693
17 Výzkum a vývoj inovativních povlaků pro protikorozní ochranu kovových biplolárních desek pro zařízením pro konverzi energie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 30 277 027
18 Rychlé a citlivé bioanalýzy pomocí miniaturizovaných elektrosprejovacích rozhraní a mikroseparací Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. 30 215 585
19 Osud a budoucnost uhlíku v lesích Česká geologická služba 37 143 849
20 Management genových zdrojů lesních dřevin při klimatické změně Česká zemědělská univerzita v Praze 21 336 950
21 Nízkoteplotní 3D tisk biofunkcionalizovaných keramických kostních implantátů s nastavitelnými mechanickými vlastnostmi Vysoké učení technické v Brně 35 133 387
22 Inherentně Flexibilní Aerogely pro energeticky Efektivní Struktury Technická univerzita v Liberci 24 782 126
23 Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích ÚJV Řež, a. s. 13 816 975
24 METAMORPH - pokročilé hybridní nanovlákenné membrány pro záchyt a zpracování CO2 InoCure s.r.o. 57 927 279
25 Plnění produkční a regulačních funkcí lesa v minulosti, současnosti a budoucnosti – co lze očekávat od lesních ekosystémů ovlivněných klimatickou změnou? Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 37 370 356