Zvolte si oblast:

Pitná voda - připravenost na budoucnost

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihočeský kraj
Název programuVýzkum
Název projektuPitná voda - připravenost na budoucnost
Internetové stránky projektu

https://www.hbu.cas.cz/en/projects/#dwarf21

Číslo projektuTO01000202
Realizátor projektu

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Partner projektu z donorského státu

Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) Drikkevannskonsult – B. Eikebrokk
Oslo Metropolitan University
University of Oslo

 

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2021 – 4/2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

28 242 260 Kč

Schválený grant

24 207 002 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Nárůst koncentrace rozpuštěných organických látek (DOM) představuje velký problém pro úpravny vody upravující povrchovou vodu.

Povrchová voda je v České republice zdrojem pitné vody z více než 50%. V jižních Čechách je pitnou vodou z povrchových zdrojů zásobováno vice než 350 tisíc obyvatel. Hlavními zdroji jsou vodárenské nádrže (Římov, Husinec, Jordán) a řeka Otava. Povodí těchto zdrojů bude zmapováno z hlediska zdrojů DOM a jejich časové a prostorové variability a vznikne mapa zdrojů DOM s predikcí jejich budoucího vývoje. Bude vypracována metodika manipulace s odtoky z vodárenských nádrží pro minimalizaci vlivu zvýšených koncentrací DOM po přívalových deštích. Projekt bude profitovat ze spolupráce mezi správcem povodí, výrobci pitné vody a vědeckých partnerů z ČR a Norska.