Zvolte si oblast:

Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuVýzkum
Název projektuRegionální vodíkové vlaky na českých železnicích
Internetové stránky projektu

https://www.ujv.cz/en/products-and-services-1/research-development/grants-and-research-projects/regional-hydrogen-trains-on-czech-railways-11898

Číslo projektuTO01000324
Realizátor projektu

ÚJV Řež, a. s.

Partner projektu z donorského státu

SINTEF AS

Partner projektu z ČR

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Česká vodíková technologická platforma
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2021 – 4/2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

15 850 732 Kč

Schválený grant

13 816 975 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem tohoto projektu je analýza českých železničních tratí a lokalizování oblasti, kde by vodíkové vlaky byly technickým, ekonomickým a environmentálním řešením oproti jiným technologiím.

Tato studie shromáždí počáteční údaje, zejména z neelektrifikovaných železnic, kde je provozována naftová souprava. Prostřednictvím metodiky a softwaru vyvinutého společností SINTEF bude provedena technicko-ekonomické analýza vybraných regionálních tratí a porovnání jednotlivých pohonů vlaků (nafta, baterie, vodík a hybrid). Výsledky umožní identifikovat preferované oblasti s příznivým technologickým, ekonomickým a environmentálním výsledkem pro nasazení vodíkových vlaků a nahradit budoucí vyřazené dieselové vlaky z provozu na neelektrifikované železnici.