Zvolte si oblast:

Inherentně Flexibilní Aerogely pro energeticky Efektivní Struktury

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Liberecký kraj
Název programuVýzkum
Název projektuInherentně Flexibilní Aerogely pro energeticky Efektivní Struktury
Číslo projektuTO01000311
Realizátor projektu

Technická univerzita v Liberci

Partner projektu z donorského státu

SINTEF AS

Partner projektu z ČR

POLPUR

Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2020 – 4/2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

26 547 656 Kč

Schválený grant

24 782 126 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Aerogely se vyznačují mimořádnou nanoporézní strukturou, která předurčuje jejich využití jako optimální materiály pro tepelnou ochranu.

Aerogely jsou však většinou mechanicky křehké a tudíž nevhodné pro tepelnou izolaci geometricky složitých struktur, které vyžadují flexibilitu izolačních materiálů. Místo "vynucení" flexibility ve struktuře, i-FACES vyvine jednokomponentní "inherentně flexibilní aerogely" založené na vlastnostech polyolefinů a polyvinylů, které jsou inherentně mechanicky flexibilní za běžných teplotních podmínek.

Kromě toho budou vyvinuty pokročilé kompozity s vyvinutými aerogely a "chytrými" funkcionalitami založenými na termochromních materiálech. Pro zlepšení ekologického dopadu budou pro vývoj aerogelů použity recyklované materiály.