Zvolte si oblast:

Standardizované kultivace, transplantace a uchovávání RPE buněk za účelem léčení věkem-podmíněné makulární degenerace (AMD)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuVýzkum
Název projektuStandardizované kultivace, transplantace a uchovávání RPE buněk za účelem léčení věkem-podmíněné makulární degenerace (AMD)
Internetové stránky projektu

https://www.iapg.cas.cz/cs/projekty/projekty-v-reseni-a-v-udrzitelnosti/ta-cr/

Číslo projektuTO01000107
Realizátor projektu

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

Partner projektu z donorského státu

University of Oslo

Partner projektu z ČR

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

 

Status

Předpokládaná doba realizace: 1 / 2021 - 4 / 2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

39 077 472 Kč

Schválený grant

36 159 587 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vývoj standardizované, bezpečné a účinné metody pro léčení suché formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD), pro kterou dosud neexistuje účinné léčení.

Projekt usiluje o přenesení buněčná terapie AMD založené na transplantci pigmentových epiteliálních buňek sítnice (RPE) do klinických studií. Dílčí cíle projektu:1. izolace a kultivace lidských RPE buněk (hRPE), jak primárních hRPE buněk, tak hRPE buněk derivovaných z lidských indukovaných pluripotentních buněk (hiPS) 2. příprava nanovkákenných nosičů 3. transplantace nosičů pokrytých RPE buňkami do subretinálního prostoru 4. Neinvazivní (OCT, mfERG) a invazivní (IHC a TEM) post-operační monitorování 5. zavedení protokolů správné laboratorní praxe (GLP) pro izolaci, dlouhodobé uchovávání buněk a transplantaci.