Zvolte si oblast:

Centrum Romů a Sintů v Praze zná realizátora rekonstrukce svého sídla

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Muzeum romské kultury vybralo stavební společnost, jenž zrekonstruuje vilu pro nově vznikající Centrum Romů a Sintů v Praze. Dne 12. 9. 2023 byly prostory předány a v následujících dnech započnou stavební práce. Rekonstrukce by měla být dokončena v srpnu příštího roku.

Muzeum romské kultury dlouhodobě usilovalo o rozšíření svých aktivit na území Prahy tak, aby i zde bylo možné prezentovat a navazovat na mnohaletou odbornou a kulturní činnost Muzea v Brně. S touto myšlenkou vznikl projekt Centra Romů a Sintů v Praze (dále jen CRSP). Ten je realizován od roku 2020, doposud však neměl své fyzické sídlo.

V roce 2019 dostalo Muzeum romské kultury do správy objekt, v jehož prostorách má sídlo CRSP vzniknout. Jedná se o funkcionalistickou vilu na Velvarské ulici v Praze - Dejvicích. Pro potřeby vznikajícího Centra je nutné vilu zrekonstruovat.

Právě z toto důvodu byla 13. 6. 2023 vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka na rekonstrukci této budovy. Termín pro podání cenových nabídek byl do 27. 7. 2023. Muzeum romské kultury obdrželo prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) 9 cenových nabídek.

Vítěznou firmou, která splnila veškeré požadavky a nabídla nejnižší cenu, se stala společnost První KEY - STAV, a.s. Rekonstrukci vyčíslila na 39 688 000 Kč vč. DPH. Termín pro dokončení rekonstrukce a předání stavby k užívání by dle smlouvy měl být za 11 měsíců.

K rekonstrukci vily se vyjádřil ministr kultury Martin Baxa: „Věřím, že se rekonstukce vily v pražských Dejvicích pro účely Centra Romů a Sintů bude dařit stejně jako u Památníku v Letech u Písku. Považuji tyto aktivity za mimořádně důležité pro naši společnost. Od plánovaného otevření pražského centra si slibuji vznik skutečně nízkoprahového komunitního centra pro Romy i neromy, kde budou mít obyvatelé metropole možnost setkávat se s unikátní romskou kulturou i se společně věnovat aktuálním společenským tématům, jako např. reflexi současného postavení Romů a vývoje vztahů romské a majoritní společnosti. Ministerstvo kultury projekt finančně podpořilo i prostřednictvím národních zdrojů ve výši 18 milionů korun."

Více informací: https://www.rommuz.cz/cs/praha/

Zdroj: Muzeum Romské kultury

Autor vizualizací: Adam Rujbr Architects