Zvolte si oblast:

Vyhlášení 4. otevřené výzvy z Fondu pro bilaterální vztahy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 24. 10. 2022 14:00
  • aktualizovaná verze
  • aktualizován text
  • Seznam předložených žádostí
  • Aktualizován seznam žádostí
  • Aktualizace přílohy č. 1

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlásilo dne 28. dubna 2022 čtvrtou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy. 

Fond pro bilaterální vztahy byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Českou republikou a Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem (dále jen “donorské státy”) a slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.

Celkový objem finančních prostředků pro 4. otevřenou výzvu činí 12 225 000 Kč (500 000 EUR). Alokace výzvy byla rozhodnutím JCBF navýšena o 2 445 000 Kč (100 000 EUR).

Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy. Dne 7. 9. 2022 byl příjem žádostí pozastaven.

Žádosti je nutné předkládat v angličtině a pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému CEDR.

4. otevřená výzva je zaměřena na spolupráci subjektů z ČR a Norska. Partnerství se subjektem z Norska je tedy povinné. Spolupráce mezi ČR a Islandem nebo Lichtenštejnskem bude umožněna za předpokladu splnění povinného partnerství se subjektem z Norska.

Úplný text výzvy je spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce, vč. příloh ke stažení na této stránce.

Dokumenty ke stažení