Zvolte si oblast:

#OurStories: Spojeno sklem! Propojení dědictví uměleckého sklářství, romské komunity a norských umělců

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

 

 

Železný Brod je městem s bohatou tradicí sklářství, které je specifické zaměřením na umělecké zpracování. Městské muzeum v Železném brodě se zaměřuje na prezentaci uměleckého sklářství veřejnosti, jeho expozice ale v posledních letech již postrádala moderní přitažlivost i vyhovující klimatické, světelné a bezpečnostní podmínky. Navíc opomíjela důležitou spojitost sklářství s místní romskou komunitou. To vše nyní řeší projekt Spojeno sklem!, který má posílit proslulost železnobrodské sklářské tradice doma i ve světě.  

 „Projekt Spojeno sklem! spojuje místní skláře, muzeum, sklářskou školu, romskou komunitu, veřejnost, místní instituce, norskou sklářskou komunitu, zkrátka jsme spojeni sklem,“ říká vedoucí projektu Lenka Jůnová z Městského muzea v Železném Brodě. 

Návštěvníci muzea se mohou těšit na novou interaktivní expozici

Jednou z klíčových částí projektu je rekonstrukce Městského muzea v Železném Brodě a vytvoření zcela nové interaktivní expozice. Cílem je zajistit optimální prostorové a technické podmínky pro výstavu, skladování a konzervaci exponátů. Spolu s rekonstrukcí dojde k celkové modernizaci muzea a jeho přizpůsobení současným standardům muzejní praxe. 

Bude provedena renovace interiérů. Horní patro bude zcela bez přístupu denního světla a exponáty budou nasvíceny tak, aby vynikla krása a hloubka skleněných předmětů. Zlepšení osvětlení, stejně jako výměna klimatizace a bezpečnostních systémů jsou nedílnou součástí projektu. 

Expozice muzea

Stav před rekonstrukcí a vizualizace nové sklářské expozice v Městském muzeu Železný Brod 
(foto: Městské muzeum Železný Brod)

„Nejvíce viditelnou součástí našeho projektu Spojeno sklem! bude vznik nové sklářské expozice, která představí návštěvníkům v atraktivnější formě naše dědictví železnobrodského skla,“ sděluje ředitelka Městského muzea Železný Brod Petra Hejralová. „Nová sklářská expozice je ve fázi zrodu, ale měla by být hotová na začátku roku 2024, takže doufáme, že se to podaří, a návštěvníkům nabídneme novou atraktivní expozici“, těší se. 

Hejralová

Petra Hejralová, ředitelka Městského muzea Železný Brod

Mezinárodní sympozium Letní sklářská dílna a spolupráce s Norskem

Letní sklářská dílna s již zažitou zkratkou LSD se koná za spolupráce muzea, Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské (SUPŠS), města Železný Brod, firmy Detesk a studia Lhotský a je mezi uměleckými skláři prestižní záležitostí. Díky projektu se akce opakovaně účastnily také tři norské sklářské výtvarnice. Sympozium takto pomohlo navázat úzké vztahy s norskou sklářskou komunitou  a zviditelnit fenomén uměleckého železnobrodského sklářství v zahraničí.

Mezinárodní spolupráce umožňuje výměnu know-how v oblasti správy kulturního dědictví a sklářství a přispívá k obohacení a profesionálnímu rozvoji české sklářské komunity. Letošní LSD se uskuteční začátkem září 2023.

Mezinárodní sympozium Letní sklářská dílna s účastí norské umělkyně Jeanne-Sophie Ass

Romové a sklo

V projektu je zvláštní pozornost věnovaná tradici romského sklářství. Kurátoři muzea se rozhodli zmapovat dosud opomíjenou roli romské komunity v místní sklářské výrobě. Výstup výzkumu s názvem Romové a sklo bude součástí nové expozice muzea a výstava přispěje k lepšímu povědomí o romské kultuře. 

Již třikrát proběhly také workshopy, které umožnily dětem z romské komunity seznámit se jednoduchou formou se sklářskými technikami a vytvořit si vlastní skleněné výrobky. Jeden z nich byl zaměřen na techniku sypaného skla, což se propojilo i s výstavou sklářského romského výtvarníka Rudolfa Dzurka. 
 

Dzurko

Výstava tvorby rómského výtvarníka Rudolfa Dzurka uspořádaná ve spolupráci s Muzeem romské kultury

„Děti byly na výstavě jeho skleněných obrazů, které jsou vytvořeny sypáním skleněné drtě, a na workshopu si pak mohly samy vytvořit takový malinkatý obrázek právě touto technikou sypání skla a zatavování. Tyto aktivity měly motivovat a podpořit zájem romských dětí o studium na místní sklářské škole,“ sdělila Petra Hejralová.  

Workshopy jsou pořádány ve spolupráci s místní sklářskou uměleckoprůmyslovou školou, která s muzeem aktivně spolupracuje.  „To nadšení, které jsme tady viděli už při několika workshopech, bylo jednoznačné. Dokonce se nám účastníci kurzu ani v jednu chvíli nevešli do našich dílen, protože přišli i jejich rodiče. Vytvořili spoustu zajímavých prací, které jsme měli samozřejmě i vystavené“ říká Jan Hásek, ředitel školy. 

Workshopy pro děti

Na workshopech děti připravovaly skleněné korálky a vyráběly i vánoční ozdoby

Jedním z lektorů byl Josef Havrila, který sám studuje obor sklářství a společně s romským komunitním centrem v Tanvaldu a nízkoprahovým centrem Kotva ze Železného Brodu pomáhal workshopy pro romské děti organizovat. „S dětma jsme zkoušeli výrobu skleněných korálků. Získaly aspoň nějakou představu, co se tady dělá, a několik dětí řeklo, že až budou starší, že by rády zkusily právě místní sklářskou školu.“ Sám se dostal k práci se sklem přes svou rodinu, která ve městě žije a ve sklárnách pracovala: „Na škole jsem se dostal k více procesům práce se sklem, ať už k malbě nebo i k rytí skla. A musím říct, že na všem něco je. Nejvíc se mi ale líbí ta cesta a příběh, který se skrývá za každým hotovým výrobkem“, sdělil Josef. 

Havrila

Josef Havrila, student sklářského řemesla

 

Česká tradice sklářství si zaslouží mezinárodní pozornost  

„Podpora sklářské tradice není důležitá jenom pro železnobrodské, ale pro celou Českou republiku. Protože české sklo a česká tradice je dědictví, které bychom měli předávat i našim dětem. Celý svět by měl vědět, jak jsme ve sklářském řemeslu šikovní. A to je podstatou projektu Spojeno sklem!. Ukázat, že to naše sklo stojí opravdu za to,“ uzavírá Lenka Jůnová. 
 

Lenka Jůnová

Lenka Jůnová, vedoucí projektu Spojeno sklem!

TIP: Využijte prázdnin a zavítejte s dětmi Železného Brodu! Je tu připravena hra Putování po stopách skřítka Střípka, která děti prostřednictvím rébusů a soutěží s tematikou skla provede až k cíli, kde získají za odměnu skleněnou postavičku skřítka Střípka. Děti si mohou také samy vyzkoušet činnost u sklářského kahanu, foukat sklo nebo navlékat korále. 

Herní plán je k dispozici v turistickém informačním centru Železný Brod, nebo je ke stažení zde
 

Projekt Spojeno sklem! je podpořen Fondy EHP a Norska prostřednictvím Programu Kultura. Účelem projektu je posílit správu kulturního dědictví prostřednictvím revitalizace objektu muzea za účelem zajištění optimální ochrany sbírkových předmětů a vytvoření inovativního způsobu jejich prezentace a prostřednictvím dalších aktivit, které povedou k posílení bilaterální spolupráce a rozvoji regionu. Dílčím cílem je také zmapování role romské komunity v místní sklářské výrobě. Kurátoři muzea zrealizovali výzkum na téma „Romové a sklo“, jehož výsledek bude součástí nové expozice muzea.

 

Více o Městském muzeu Železný Brod

Více o Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské

Víco o Spojeno sklem!

Více o Programu Kultura

 

Název projektu: Spojeno sklem!
Realizátor projektu: Město Železný Brod
Partneři projektu:

Ida-Christel Siebke (NOR)
Jeanne-Sophie Aas (NOR)
Kari Molstad (NOR)
Kjersti Johannessen (NOR)

Muzeum romské kultury (CZE)

Program: Kultura
Grant: 28 166 983 Kč
Cíl projektu: Projekt Spojeno sklem! je zaměřen na zpřístupnění a ochranu kulturního dědictví – sbírky skla Městského muzea v Železném Brodě a revitalizaci objektu v němž bude sbírka zpřístupněna. Hlavním cílem projektu je podpořit, prezentovat a propagovat jedinečný fenomén sklářské výroby na Železnobrodsku ve spojení s partnery projektu, kterými jsou norští sklářští výtvarníci a Muzeum romské kultury v Brně.