Zvolte si oblast:

Revitalizace zámku Pětipsy pokračuje

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Kousek na jih od Chomutova leží obec Pětipsy. A v ní je zámek. Dnes tedy spíš ruina zámku – i když věci se mění k lepšímu. Je zde totiž realizován projekt na revitalizaci zámku z programu Kultura, financovaný Fondy EHP 2014 – 2021. 

Ve druhé polovině června vrchní ředitel sekce ministerstva financí Jiří Georgiev a vrchní ředitel sekce ministerstva kultury Vlastislav Ouroda zámek navštívili, aby se podívali, jak jdou práce od ruky. Doprovázel je starosta Kadaně Jan Losenický.

Revitalizace zámku započala již před lety, kdy parta nadšenců začala na vlastní náklady opravovat ruinu zámku, původní gotické tvrze. Kromě sanace je v plánu zde vybudovat muzeum Sámovy říše a také komunitní centrum. První fáze opravy zámku byla podpořena projektem z programu Kultura Fondů EHP, nicméně projekt mohl být podpořen pouze s podmínkou vysokého spolufinancování ze strany realizátora. Tím je sdružení Via Levamente. I přes stíženou situaci se rozhodli do projektu jít. 

Nyní má zámek, i díky Fondům EHP, zcela novou střechu nad gotickou částí, nová okna a pracuje se na opravě vnitřních prostor. Na druhou fázi revitalizace však prostředky stále chybí, a tak realizátor shání peníze na fasádu, vybavení nebo vytápění. Osud mu však není příliš nakloněn, protože vlivem konfliktu na Ukrajině, energetické krize, a inflace tak musí kromě již tak vysokého spolufinancování bojovat s vyššími náklady na stavbu a omezenými s možnostmi dárců. Přesto se Via Levamente nevzdává a založilo na dokončení oprav veřejnou sbírku

Více o projektu: Revitalizace zámku Pětipsy
Stránky příjemce grantu a více info o zámku: https://www.vialevamente.cz/