Zvolte si oblast:

#OurStories: Společně s dětmi proti suchu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Děti se díky projektu učí i aktivnímu občanství

Svět i klima se rychle mění a krajina je vystavována stále častějším extrémům počasí. Proto je třeba děti učit, jak těmto procesům rozumět a jak se negativním změnám bránit nebo přizpůsobit. Projekt Společně s dětmi proti suchu přináší dětem prostřednictvím venkovní výuky a aktivní účasti na ochraně přírody neocenitelné zkušenosti. Zároveň posiluje jejich ekologické povědomí, pomáhá jim rozvíjet respekt k životnímu prostředí a přispívá k udržitelné péči o přírodu. 

„Projekt nám přinesl možnost naplňovat koncept, co a jak chceme děti učit. Hlavními oblastmi, kterými se zabýváme, jsou hodnotové vzdělávání a environmentální výchova. Chceme v dětech podporovat aktivní občanství a chuť věci měnit“, říká ředitelka ZŠ Prameny v jihomoravském Rousínově Martina Zitová. 

Ředitelka ZŠ Prameny se aktivně zapojuje do výuky nejmenších žáků

Ředitelka ZŠ Prameny Martina Zitová se aktivně zapojuje do výuky nejmenších žáků

V projektu se učitelé Základní školy Prameny  spojili s kolegy z norské školy Namsos barneskole a odborníky z českých environmentálně-vzdělávacích organizací. Společně se zaměřili zejména na boj proti suchu a způsob, jak do něj zapojit nejmladší generaci. Ve svém projektu vytvářejí a testují inovativní metodiku pro výuku dětí na 1. stupni základních škol, aby lépe chápaly, jaké procesy se v životním prostředí odehrávají a co pro něj mohou samy udělat. Hlavní myšlenka metodiky je inspirovaná Modelem Živá krajina, který umožňuje odborníkům i široké veřejnosti mapovat krajinu a nacházet způsoby, jak v ní zadržet vodu. 

 „Metodika buduje v dětech vědomí, že neexistuje „člověk“ a „příroda“, ale že existuje „člověk v přírodě“, že je její nedílnou součástí a je vlastně potřeba změnit způsob přemýšlení o této problematice,“ říká učitelka a metodička Irena Bílá. 

O metodiku mají zájem nejen pedagogové, ale i další zájemci. Škola uspořádala seminář, kde metodiku prezentovala, a dostavilo se 17 zájemců nejen z řad základních škol, ale i školek. A to je teprve začátek. Metodiku testují vedle ZŠ Prameny i další dvě základní školy v Adršpachu a v Suchém Dole. Jakmile bude hotová, bude možné ji stáhnout na stránkách školy, partnerů, ale také na stránkách Domu zahraniční spolupráce, který je zprostředkovatelem programu Vzdělávání Fondů EHP a Norska. 
 

Díky venkovní výuce berou děti problémy kolem sebe vážně a upřímně je chtějí řešit 

Velká část výuky se podle nové metodiky odehrává venku, přímo v přírodě. Žáci s pomocí nápaditých pracovních listů (a svých učitelů) například měří erozi půdy, zkoumají mokřady nebo kaliště. Neváhají zapojit i moderní technologie nebo se naopak ponořit do studia starých map, které jim odhalí podobu krajiny v dobách minulých. Díky svému bádání se učí hledat souvislosti mezi zásahy člověka do okolního prostředí a jejich negativními důsledky. Zjišťují, že i drobná změna může mít reálný dopad na místní komunitu – mokřad dokáže zadržet vodu i při prudkých přívalových deštích a na místo se vrátí vzácní živočichové i rostliny.

 
Výuka probíhá také podle pracovních listů
Výuka ve třídách podle pracovních listů
 

Výuku venku si oblíbila desetiletá Mariana: “Během výuky o přírodě se nám líbí, že stále objevujeme nová místa a prozkoumáváme různé části přírody. Baví nás různé aktivity a rádi se učíme. Venkovní výuka je pro nás jako hra.“

Přidávají se další děti: „Když jsme aktivity dělali, tak nás to moc bavilo. A teď, když chodíme po venku, tak nás napadá, co můžeme udělat, abychom pomohli přírodě, třeba, aby se do ní vrátily některé ohrožené druhy, aby bylo všude víc vody a aby nám neodtékala tak rychle, prostě, aby byla příroda v rovnováze.“

Děti pak samy zkoušejí navrhnout opatření, která vrátí krajině tolik potřebnou rovnováhu. A tato výuka nese ovoce. Už po prvním roce projektu se i díky dětem podařilo prosadit na rousínovské radnici založení tůní na okolních loukách! Děti tak navíc získávají jistotu, že ony samy mohou pozitivně ovlivnit svět kolem sebe a stávají se příkladem pro své spolužáky z dalších škol v Česku i v Norsku. 

Děti se díky projektu učí i aktivnímu občanství 

V případě, že děti přijdou s konkrétními nápady na zlepšení životního prostředí, mohou se přímo obrátit na zástupce obce. Místní obce jsou spolupráci s dětmi otevřeny a jsou ochotny naslouchat jejich nápadům a podporovat je v jejich snahách o ochranu přírody. Společně mohou plánovat a realizovat různé projekty jako je výsadba stromů, čištění přírodních lokalit či organizování osvětových akcí. 

„Projekt společně s dětmi proti suchu jsme představili na dětské ekologické konferenci Jak se mění svět. Představili jsme jim metodiku a prezentovali jsme návrh tvorby tůněk kousek od naší školy. A před rokem jsme tento návrh prezentovali i zástupcům města a zjistili jsme, že jsou v této oblasti tůňky v plánu, tak jsme měli velkou radost“ říkají společně žáci 5. třídy Šárka a Hugo. 

Šárka a Hugo na dětské ekologické konferenci Jak se mění svět

Šárka a Hugo na dětské ekologické konferenci Jak se mění svět, zdroj: ZŠ Rousínov

Děti prezentovaly svůj návrh na tvorbu tůněk také zástupcům města Rousínov

Děti prezentovaly svůj návrh na tvorbu tůněk také zástupcům města Rousínov, zdroj: ZŠ Rousínov

Tímto způsobem děti získávají nejen pocit, že jejich hlas je slyšet, ale učí se také spolupracovat, vyjadřovat své názory a přijímat odpovědnost za své jednání.

Venku se dá učit většina předmětů

Výuka venku má bezesporu pozitivní vliv na zdraví a psychický stav dětí. Pobyt na čerstvém vzduchu a pohyb v přírodě prospívá jejich fyzické kondici a celkové pohodě. Studie ukazují, že kontakt s přírodou snižuje stres, zlepšuje koncentraci a podporuje kreativitu.

Učení venku 

Venku se dá učit většina předmětů

„Učení venku není zaměřené jen na přírodovědu nebo prvouku. V expediční dny třeba jdeme ven na zahradu učit se matematiku. Jsme prostě venku, v té přírodě žijeme, přichází to jakoby spontánně. Pokud narazíme na to, že je potřeba spočítat, jak rychle ta voda teče, tak vyučujeme matematiku. Nebo teď spočítáme šišky a budeme je dělit třemi. Můžeme na to navázat i český jazyk, sportovní aktivity, pracovní práce. V přírodě jsme schopni vyučovat většinu předmětů“, sdělila učitelka a metodička Miloslava Hazuchová Strungová. 

Projekt "Společně s dětmi proti suchu" přináší dětem nejen vědomosti o ochraně přírody, ale také praktické dovednosti, hodnoty a pocit vlastního přínosu. Děti se stávají aktivními ochránci přírody, kteří jsou schopni přijmout výzvy současného světa a podílet se na budování udržitelné budoucnosti. Tento projekt je inspirativním příkladem toho, jak společným úsilím a vzájemnou spoluprací můžeme přinést pozitivní změny do našeho prostředí a vychovávat ekologicky odpovědnou generaci.

Děti se učí aktivnímu občanství

Projekt vychovává ekologicky odpovědnou generaci s chutí a odvahou věci měnit

Fakta o projektu

Projekt Společně s dětmi proti suchu vznikl ve spolupráci jihomoravské Základní školy Prameny, Rousínov, východočeského Vzdělávacího a kulturního centra Broumov, spolku Živá voda, z. s. a norského zahraničního partnera - školy Namsos barneskole. Metodika bude volně dostupná všem zájemcům, především učitelům na 1. stupni ZŠ a vedoucím environmentálních kroužků.

Více o programu: Program Vzdělávání
Zprostředkovatel programu: https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp/projekty-granty
Více o Fondech EHP a Norska: Fondy EHP a Norska
 

Název projektu: Společně s dětmi proti suchu
Realizátor projektu: Základní škola Prameny, Rousínov 
Partneři projektu: Namsos Municipality, Namsos, Norsko
Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, Česká republika
Živá Voda, Provodov - Šonov, Česká republika
Program: Vzdělávání
Grant: 2 367 352  Kč
Cíl projektu: Cílem je zvýšit povědomí o příčinách a dopadech změny klimatu, zejména problému sucha a povodní, a najít vhodný způsob, jak žáky základní školy zapojit do aktivního občanství a jak se oni sami mohou podílet na řešení změny klimatu.