Zvolte si oblast:

Workshop v Bukurešti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 15. a 16. 3. 2016 se v Bukurešti v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014 uskutečnil workshop pro zprostředkovatele programů za celkem 5 programových oblastí zaměřených na justici a vnitřní záležitosti.

Programové oblasti:

  • Domácí násilí a genderově podmíněné násilí
  • Schengenská spolupráce
  • Budování kapacit a spolupráce v justici
  • Nápravné služby včetně alternativních trestů
  • Azyl a migrace

Cílem workshopu byla především výměna zkušeností a dobré praxe a proškolení všech zprostředkovatelů programů v oblasti publicity, s cílem zajištění řádné publicity projektů a programů.

První den workshopu byl zaměřen na sdílení dobré praxe s implementací programů v jednotlivých zemích.

Druhý den workshopu se soustředil na oblast publicity. Díky praktickým cvičením byli všichni zprostředkovatelé programů proškoleni v oblasti komunikace a publicity. Ze společné diskuze mimo jiné vyplynulo, že je třeba využívat aktivní publicity, oslovit možné zájemce o EHP a Norské fondy a používat jednoduchý a srozumitelný styl.

Také byla vyzdvižena důležitost kontaktu, jak s příjemci jednotlivých projektů, tak s ostatními Programovými manažery, se kterými byl kontakt posílen právě díky proběhlému workshopu.

V rámci publicity doporučujeme sledovat EHP a Norské fondy v České republice na našem facebooku.