Zvolte si oblast:

Ukončení projektu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt zaměřený na nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží, který byl podpořen grantem z Norska, byl úspěšně ukončen.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze bylo v dubnu 2011 díky podpoře z Norských fondů otevřeno Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží (CKP) v rámci Kliniky dětského a dorostového lékařství. Od otevření CKP je zde multidisciplinárně sledováno více než 1 500 nových dětských pacientů. Centrum je, pokud jde o rozsah poskytované péče a dobu, po kterou jsou děti komplexně sledovány, jediným pracovištěm svého druhu na území České republiky.

Cílem návazného projektu, který byl také podpořen grantem z Norska a zahájen v lednu 2015, je rozvoj multidisciplinární péče o tyto děti během jejich vývoje. Projekt se zaměřuje na potřeby předčasně narozených dětí, původně těžce a extrémně nezralých s porodní hmotností pod 1500g po propuštění ze specializovaných perinatologických center, a to v oblastech: psychologie - psychiatrie, pneumologie, rehabilitace a auxologie.

V realizační fázi projektu bylo vyšetřeno 100 původně těžce nedonošených dětí od kojeneckého věku do osmi let. Odborníci, kteří se podílejí na komplexním vyšetření těchto dětí, pokrývají nejčastější problematiku, která se objevuje u dítěte až postupně s jeho vývojem a ovlivňuje možnosti jeho vzdělávání, zdravého růstu a celkového prospívání.

Výsledkem je komplexní vyšetření funkcí, které souvisí s perinatální zátěží, návrh terapie, režimových a dalších opatření. Komplexní vyšetření umožňuje zachytit odchylky vývoje, minimalizovat jejich projevy a zlepšit celoživotní zdraví.

Smyslem projektu je minimalizace rizik a zajištění optimálního vývoje dítěte s perinatální zátěží.

„Projekt přispěje k prevenci následků onemocnění prostřednictvím zvýšení kvality diagnostické a terapeutické péče o nedonošené děti nejen ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, ale i v rámci celé ČR“ uvádí MUDr. Daniela Marková, vedoucí lékařka Centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží KDDL VFN a 1. LF UK, hlavní řešitelka a odborná koordinátorka projektu.

Více o projektu a jeho výsledcích se dočtete na našich stránkách.

Konkrétní příběh z Centra komplexní péče naleznete zde: