Zvolte si oblast:

Změny v Nařízeních o implementaci FM EHP a Norska 2009-2014

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Kancelář finančních mechanismů (dále jen KFM) provedla po konzultaci s Národními kontaktními místy několik změn v Nařízení o implementaci FM EHP 2009-2014 a v Nařízení o implementaci FM Norska 2009-2014.

Důležitá změna byla provedena v čl. 2.2.5. a týká se změny období pro odevzdání závěrečné strategické zprávy - Final Strategic Report. V čl. 12.2.5. došlo pouze ke změně odkazu na relevantní odstavec v textu. Poslední změnou je vytvoření nové šablony závěrečné zprávy programu - Final Programme Report (Annex 9, nová příloha č. 3).

Obě Nařízení naleznete buď na webových stránkách KFM nebo na našich webových stránkách v sekci Pravidla a postupy.