Zvolte si oblast:

2. aktualizace Pokynu pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci EHP/Norských fondů 2009-2014

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Dne 15. 7. 2016 byl aktualizován Pokyn pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci – opatření „B“ a jeho přílohy.

Aktualizované dokumenty včetně zvýrazněných změn naleznete na stránce Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni.