Zvolte si oblast:

Setkání zprostředkovatelů programů v Českém Krumlově

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V Českém Krumlově se uskutečnilo setkání zprostředkovatelů Programu CZ06, programové oblasti č. 16 - „Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví“.

Dvoudenní konference, která byla zahájena 22. listopadu v Českém Krumlově se zaměřila na sdílení zkušeností s přípravou a realizací programů zaměřených na obnovu kulturních památek v rámci EHP a Norských fondů. Setkání proběhlo ve slavnostním prostoru Zámecké jízdárny a zúčastnilo se jej více než 30 zástupců z devíti zemí.

Problematiku udržitelnosti projektů, monitorování výsledků, hodnocení a výběr nejlepších žádostí a další témata přijeli diskutovat představitelé ministerstev kultury a dalších institucí z Řecka, Estonska, Litvy, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Rumunska. Do přednášek i diskuzí se zapojili zástupci donorů z Norského ředitelství kulturního dědictví, Arts Council Norway a Kanceláře finančních mechanismů v Bruselu. Za Českou republiku se zúčastnili zástupci Ministerstva financí ČR (zprostředkovatel programu), Ministerstva kultury ČR (partner programu v ČR) a Národního památkového ústavu.

První den konference byl věnován diskuzím a sdílení zkušeností s přípravou a realizací programů. Ne ve všech zemích byla oblast obnovy památek podpořena v takové míře a rozsahu jako v České republice. Každá země obsahově zaměřila program dle svých specifik – např. ve Slovinsku byly podpořeny projekty, které významně propojují přírodní a kulturní dědictví, naopak v Estonsku byla podpořena obnova zámků, které dále slouží pro vzdělávání. I přes tyto odlišnosti, bylo možné diskutovat procesní a administrativní řešení grantů. Velmi diskutovaným tématem byla udržitelnost projektů, které v aktuálním období získaly finanční podporu.

Jeden z projektů, který je ukázkou toho, že jednorázová finanční podpora může přinést dlouhodobé výsledky, se nachází přímo na místě konference v Českém Krumlově. Národní památkový ústav využil finančního příspěvku Islandu, Lichtenštejnska a Norska k revitalizaci objektu v areálu Národní a kulturní památky hradu a zámku Český Krumlov, objektu bývalé Sloupové síně. Budova Sloupové síně zůstávala dlouho bez využití. Nyní se proměnila v Centrum studijních pobytů, které poskytne jak zahraničním, tak místním studentům zázemí k intenzivním studijním pobytům.

Druhý den konference byl věnován slavnostnímu otevření Centra studijních pobytů. Při této příležitosti se účastníci konference mohli lépe seznámit s podpořeným projektem.