Zvolte si oblast:

Aktualizace znění výzev a Pokynu pro žadatele – Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V souvislosti se 4. aktualizací Pokynu pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni bylo upraveno znění obou probíhajících výzev v rámci tohoto Fondu.

2. Výzvy: Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni – Výzva pro obce a kraje

3. Výzvy: Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni.

Jedná se zejména o prodloužení trvání výzev, posunutí konečného termínu realizace iniciativ a způsobilosti výdajů. Ve 3. Výzvě též došlo k navýšení alokace.

Dokumenty ke stažení