Zvolte si oblast:

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska (s platností od 1. 7. 2016)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 1. 7. 2016 (dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení, kontrole a certifikaci prostředků z Finančních mechanismů EHP/Norska 2009-2014.

Programové období 2009-2014 vstupuje do závěrečné fáze, ale způsobilé výdaje budou certifikovány až do začátku roku 2018. Pro zbývající období implementace těchto fondů v ČR je vydávána 2. aktualizace dokumentu, ve které došlo k úpravám zejména v oblasti řešení nesrovnalostí.

Metodika je rozdělena na 3 části:

  • Část I: Společná ustanovení;
  • Část II: Finanční řízení;
  • Část III: Systém finanční kontroly a certifikace.

Metodika vychází ze stávajících dokumentů a zabývá se základními postupy. Vzhledem k tomu, že Metodika nemůže zohlednit veškeré postupy, v případech, kdy postup není v Metodice zohledněn, rozhoduje o postupu věcně příslušný náměstek ministra financí. Existují-li nejasnosti ohledně výkladu Metodiky, poskytne výklad Certifikační orgán (oddělení 5507 – Certifikace FM EHP/Norska).

Dokumenty ke stažení