Zvolte si oblast:

Přehled schválených žádostí - Program CZ06

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Pořadí Název projektu Žadatel Schválený grant (Kč)
Přehled schválených žádostí - Program CZ06 - Aktivita I.
1 Jak jde kroj, tak se stroj Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 16 903 120
2 Obnova a rehabilitace kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře – památce UNESCO Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora 29 196 000
3 Zubačka – unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš Železniční společnost Tanvald o.p.s. 15 302 827
4 Knihy znovu nalezené Národní knihovna České republiky 10 547 858
5 Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze - konzervace a prezentace Uměleckoprůmyslové museum v Praze 8 357 118
6 Průhonický park - Obnova Podzámeckého alpina Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 25 436 656
7 Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně - Monumentum sacrum Brunense Římskokatolická farnost u kostela sv.Jakuba, Brno 29 019 000
8 Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku Společnost pro obnovu památek Úštěcka 29 071 748
9 SHZ Český Krumlov - Centrum studijních pobytů Národní památkový ústav 25 656 671
10 Záchrana a obnova renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově Obec Horní Maršov 12 705 000
11 Obnova novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře Národní památkový ústav 13 073 781
12 Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži Arcibiskupství olomoucké 14 961 490
13 Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku, ulice Horova - Husova, ev. č. SU-002 Město Jeseník 4 253 608
14 Obnovený ZÁMEK SVIJANY prezentuje unikátní naleziště z doby bronzové a další historii a kulturu Pivovar Svijany, a.s. 29 760 000
15 Revitalizace kláštera sv. Anežky České. Historický skvost uprostřed metropole Národní galerie 29 571 000
16 Zámek Koleč – Muzeum včelařství Nadační fond Koleč 16 613 364
17 Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti - 1. etapa Muzeum hlavního města Prahy 29 600 000
18 Záchrana Rotundy Sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta 7 318 041
19 Dokončení obnovy interiéru poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži Římskokatolická farnost Luže 14 959 842
20 Záchrana staticky havarijní funerální architektury v areálu židovského hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská Židovská obec v Praze 4 754 868
21 Návrat historických letadel do památných hangárů č. V a VI AERO v Letňanech Lom Praha s.p. 22 898 722
22 Obnova střechy, opláštění a varhan kostela Panny Marie Sněžné Římskokatolická farnost Velké Karlovice 5 048 487
23 Generální restaurování NKP Třebechovického betlému Město Třebechovice pod Orebem 5 700 856
24 PRALIT - Záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury Městská knihovna v Praze 6 854 000
25 Obnova interiéru a mobiliáře funkcionalistické synagogy v Brně a její zpřístupnění Židovská obec Brno 5 416 850
26 Obnova židovského hřbitova v Mělníku v Ulici Dobrovského Město Mělník 7 039 009
27 Mezinárodní romský hudební festival Romale o.s. MIRET 2 308 361
28 Norský les na českém jevišti Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace 1 200 000
29 Norway Artway "ČTYŘI DNY" 2 700 000
30 Scintilla Tour Beata Hlavenková 884 884
31 Světový romský festival KHAMORO Slovo 21, z. s. 1 870 000
32 Výstava a performance event připravený kurátorkou Anne-Szefer Karlssen FUTURA, občanské sdružení 628 020
33 Skugga Baldur Studio Hrdinů z.s. 2 121 495
34 Klášter Broumov – živé evropské centrum kultury a vzdělávání Agentura pro rozvoj Broumovska 2 411 000
35 3 podoby svobody - podpora kulturní rozmanitosti v Ústí nad Labem KULT 3 900 000
36 PUNKT/MUSIC INFINITY ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. 2 470 000
37 Budoucnost evropského designu a užitého umění Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ 2 440 018
38 Sniper's Lake Bezhlaví o.s. 3 217 400
39 výstava "Skvělý nový svět s.r.o." DOX PRAGUE, a. s. 3 617 661
40 TANECVALMEZ & Jo Stromgren Kompani & 420PEOPLE Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. 3 537 134
41 Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 3 452 811
42 Mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest 2015 Bohemia JazzFest, o.p.s. 3 245 220
43 Průmyslové dědictví Národní památkový ústav 3 081 764
44 Digitální restaurování českého filmového dědictví  Národní filmový archív  21 200 000 
45 Touch the Music - Music the Art of the Soul  INCOGNITI o.s.   3 260 920
46 ARTSCAPE NORWAY - přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou republiku  ARCHITECTURA, o. s.  2 371 000 
47 Na pomezí samoty  DEAI (SETKÁNÍ) o.s.   3 516 000
48  DOC.STREAM: Nové podněty pro česko-norské dokumentární prostředí Jihlavský spolek amatérských filmařů  2 605 724 
49 TRANS(e)MISSION – Partnerský projekt festivalů vizuálního umění s umělecko-technologickým zaměřením, pořádaných v Norsku a ČR   CIANT - Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie v Praze - sdružení pro kulturu 4 239 000 
50 Výstava "Duše peněz"  DOX PRAGUE, a. s.  4 119 930 
51 Festivaly živého kina – Spolupráce české (PAF) a norské (SCREEN CITY) platformy pro film a současné umění pohyblivého obrazu  "PASTICHE FILMZ"   2 234 812
52 Zpívejme!   Kühnův smíšený sbor 2 272 149 
53  Mezinárodní festival Divadlo Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň   1 441 908
54  Nordspirace DW7, o.p.s.   1 600 000
55  Synapse 2015  MeetFactory o.p.s.  2 856 847
56  Showcase festival ITCH MY HAHAHA Standard island  2 571 691 
57  Cirk-UFF 2015 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas   994 000
58  Polární záře nad Ostrava Kamera Oko 2015  Kamera Oko s.r.o.  640 000
SCHVÁLENÉ CELKEM 519 029 665