Zvolte si oblast:

Podpora reintegrace odsouzených osob a osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody – Otevřená výzva na malé grantové schéma

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 16. 2. 2021
  • Upraven odkaz na často kladené dotazy
  • Aktualizace textu Pokynu pro žadatele

Nová výzva programu Spravedlnost podpoří reintegraci osob po výkonu trestu odnětí svobody

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jako Partnerem programu vyhlašuje dne 14. ledna 2021 otevřenou výzvu na malé grantové schéma k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Spravedlnost.

Cílem výzvy je vytvořit odpovídající podmínky pro resocializaci a reintegraci osob po výkonu trestu odnětí svobody, a to jak osob propuštěných po vykonání celého trestu odnětí svobody, tak osob, které byly z výkonu trestu propuštěny podmíněně.

Výzva podporuje vytvoření a realizaci programu Mentoring, který by měl svou intenzitou a kvalifikovaným přístupem odborných pracovníků a vyškolených mentorů podpořit klienta v pozitivních změnách, aktivizovat jej k řešení svých problémů a nových životních situací, a snížit tak riziko recidivy trestné činnosti.

Alokace výzvy: 20 979 175 Kč.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 24. března 2021 (12.00 hod).

Oblast podpory: Nápravná zařízení a vazba

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.
Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy.

Pro přípravu žádosti o grant žadatelé využijí Pokyn pro žadatele s řadou příloh, vč. kontrolního listu, díky kterému si mohou žadatelé ověřit oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému. Text výzvy a Pokyn pro žadatele jsou ke stažení na této stránce.

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele pro oblast podpory Nápravná zařízení a vazba proběhne 9. února 2021, a to online formou. Na semináři bude představena výzva a podmínky pro předložení žádosti. Bližší informace ke konání semináře budou průběžně aktualizovány na webu www.norskefondy.cz/spravedlnost.

Aktualizace dokumentu
Dne 16. února 2021 byl aktualizován text Pokynu pro žadatele výzvy JU1A a JU1B, a to z důvodu upřesnění podmínek k předkládání přílohy č. 12a Prohlášení o činnosti organizace v rámci výzvy JU1A. Provedená úprava textu je v Pokynu pro žadatele vyznačena.        

IS CEDR
Žádosti v rámci vyhlášené výzvy budou předkládány elektronicky výhradně prostřednictvím informačního systému CEDR. Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.norskefondy.cz nebo na www.norskefondy.cz/cedr, kde je také ke stažení návod pro přístup a registraci v IS CEDR.

K dispozici pro názornost je také video návod na vyplnění žádosti (vytvořen původně pro program Kultura) o grant přímo v aplikaci, dostupný zde.

Dotazy

Dotazy týkající se výzvy (např. podání žádosti o grant, podmínek výzvy, způsobu hodnocení a udělení finančních prostředků) lze zasílat e-mailem na:
- iva.moravcova@mfcr.cz (dotazy k obsahovému zaměření výzvy a věcným záměrům projektu),
- czp@mfcr.cz (dotazy technického charakteru, např. způsobilost výdajů, spolufinancování, indikátory apod.).

Často kladené dotazy a odpovědi budou postupně zveřejňovány v sekci Často kladené dotazy.

Dokumenty ke stažení