Zvolte si oblast:

Ochrana obětí domácího a genderově podmíněného násilí - Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 2. 2022 14:00
  • Upraveno formátování
  • Vložen word Přilohy č. 1

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dne 18. ledna 2022 otevřenou výzvu (HRMGSB – Podpora mezioborové spolupráce v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí) k předkládání žádostí o grant na projekty podpořené z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Lidská práva.

Cílem této otevřené výzvy je podpora budování kapacit organizací působících v oblasti pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí pro zefektivnění mezioborové spolupráce a koordinace v této oblasti na regionální úrovni. Mezioborová spolupráce je nezbytná pro správné a komplexní řešení případů domácího a genderově podmíněného násilí i pro účinnou prevenci těchto forem násilí. Smyslem výzvy je tedy posílení a udržitelné budování kapacit organizací působících v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí za účelem prohloubení a zefektivnění koordinace mezioborové spolupráce relevantních subjektů na regionální úrovni.

Alokace výzvy: HRMGSB - 26 500 000 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 12. 4. 2022 (12:00)

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy.

Pro přípravu žádosti o grant žadatelé využijí Pokyn pro žadatele s řadou příloh, vč. kontrolního listu, díky kterému si mohou ověřit oprávněnost záměru a připravenost žádosti k předložení v informačním systému.

Text výzvy a Pokyn pro žadatele společně s přílohami jsou ke stažení na této stránce.

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele proběhne online formou v průběhu února 2022, bližší informace budou upřesněny. Na semináři bude představena výzva a podmínky pro předložení žádosti. Bližší informace ke konání semináře budou aktualizovány na webu www.norskefondy.cz/lidskaprava.

IS CEDR
Žádosti v rámci vyhlášených výzev budou předkládány elektronicky výhradně prostřednictvím informačního systému CEDR.

Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.norskefondy.cz nebo na www.norskefondy.cz/cedr, kde je také ke stažení návod pro přístup a registraci v IS CEDR.

K dispozici pro názornost je také video návod na vyplnění žádosti (vytvořen původně pro program Kultura) o grant přímo v aplikaci, dostupný zde.

Dotazy
Dotazy týkající se výzvy (např. podání žádosti o grant, podmínek výzvy, způsobu hodnocení a udělení finančních prostředků) lze zasílat e-mailem na czp@mfcr.cz (jak dotazy k obsahovému zaměření výzvy, věcným záměrům, tak dotazy technického charakteru, např. oprávněnost výdajů, spolufinancování, indikátory apod.).

Často kladené dotazy a odpovědi budou zveřejňovány v sekci Často kladené dotazy.

Dokumenty ke stažení