Zvolte si oblast:

Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění - Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty (prodloužena do 31.5.2021) - 2. aktualizace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 11. 5. 2021 8:00
  • Výměna dokumentu
  • Aktualizace Pokynu pro žadatele výzvy JU1A a JU1B
  • Informace o prodloužení výzvy
  • Zvýraznění informace o prodloužení výzvy
  • Aktualizace Pokynu pro žadatele a Kontrolního listu
  • Aktualizace textu Výzvy a přílohy č. 8 Právní formy

Dne 11. května 2021 byly aktualizovány dokumenty text výzvy JU1B kap. IV Oprávnění žadatelé a příloha Právní formy (Příloha č. 8 Pokynu pro žadatele) a to v návaznosti na upřesňující informace týkající se zájmových sdružení právnických osob jakožto oprávněných žadatelů. Dne 29. dubna 2021 byly aktualizovány dokumenty Pokyn pro žadatele a Kontrolní list pro ověření splnění kritérií formálních náležitostí a oprávněnosti (Příloha č. 3 Pokynu pro žadatele) a to v návaznosti na upřesňující informace pro žadatele k požadavku na doložení platného certifikátu odborné způsobilosti ve výzvě JU1B. Provedené úpravy textu jsou barevně vyznačeny.

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jako Partnerem programu vyhlašuje dne 14. ledna 2021 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Spravedlnost.

Cílem výzvy je snížit pravděpodobnost recidivy problémového užívání drog a trestné činnosti u vězněných a posléze propuštěných uživatelů drog s kumulovanými riziky a potřebami, a to prostřednictvím zajištění kontinuální odborné péče ze strany nestátních neziskových organizací.

Výzva podporuje vytvoření a realizaci Case Management programu zaměřeného na zajištění stabilizace klienta.

Alokace výzvy: 23 830 787 Kč.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: po prodloužení 31. května 2021 (12:00), původně 17. března 2021 (12.00 hod.).

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant byla prodloužena do 31. května 2021 (12.00 hod.). Důvodem je nepříznivá epidemiologická situace v České republice. Zprostředkovatel programu se v této souvislosti rozhodl prodloužit termín, aby žadatelé měli dostatek času na přípravu žádosti, splnění podmínek výzvy a navázání možného partnerství s relevantními subjekty.

Oblast podpory: Nápravná zařízení a vazba

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy. Pro přípravu žádosti o grant žadatelé využijí Pokyn pro žadatele s řadou příloh, vč. kontrolního listu, díky kterému si mohou žadatelé ověřit oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému.

Text výzvy a Pokyn pro žadatele jsou ke stažení na této stránce.

Seminář pro žadatele
Seminář pro žadatele pro oblast podpory Nápravná zařízení a vazba proběhne 9. února 2021, a to online formou. Na semináři bude představena výzva a podmínky pro předložení žádosti. Bližší informace ke konání semináře budou průběžně aktualizovány na webu www.norskefondy.cz/spravedlnost.

Aktualizace dokumentu
Dne 16. února 2021 byl aktualizován text Pokynu pro žadatele výzvy JU1A a JU1B, a to z důvodu upřesnění podmínek k předkládání přílohy č. 12a Prohlášení o činnosti organizace v rámci výzvy JU1A. Provedená úprava textu je v Pokynu pro žadatele vyznačena.

IS CEDR
Žádosti v rámci vyhlášené výzvy budou předkládány elektronicky výhradně prostřednictvím informačního systému CEDR. Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.norskefondy.cz nebo na www.norskefondy.cz/cedr, kde je také ke stažení návod pro přístup a registraci v IS CEDR.

K dispozici pro názornost je také video návod na vyplnění žádosti (vytvořen původně pro program Kultura) o grant přímo v aplikaci, dostupný zde.

Dotazy
Dotazy týkající se výzvy (např. podání žádosti o grant, podmínek výzvy, způsobu hodnocení a udělení finančních prostředků) lze zasílat e-mailem na:
- iva.moravcova@mfcr.cz (dotazy k obsahovému zaměření výzvy a věcným záměrům projektu),
- czp@mfcr.cz (dotazy technického charakteru, např. způsobilost výdajů, spolufinancování, indikátory apod.).
Často kladené dotazy a odpovědi budou postupně zveřejňovány v sekci Dotazy a odpovědi.

Dokumenty ke stažení