Zvolte si oblast:

Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění - Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 16. 2. 2021 14:30
  • Výměna dokumentu
  • Aktualizace Pokynu pro žadatele výzvy JU1A a JU1B

Výzva programu Spravedlnost podpoří projekty zaměřené na poskytování adiktologických odborných služeb

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jako Partnerem programu vyhlašuje dne 14. ledna 2021 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Spravedlnost.

Cílem výzvy je snížit pravděpodobnost recidivy problémového užívání drog a trestné činnosti u vězněných a posléze propuštěných uživatelů drog s kumulovanými riziky a potřebami, a to prostřednictvím zajištění kontinuální odborné péče ze strany nestátních neziskových organizací.

Výzva podporuje vytvoření a realizaci Case Management programu zaměřeného na zajištění stabilizace klienta.

Alokace výzvy: 23 830 787 Kč.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 17. března 2021 (12.00 hod.)

Oblast podpory: Nápravná zařízení a vazba

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy. Pro přípravu žádosti o grant žadatelé využijí Pokyn pro žadatele s řadou příloh, vč. kontrolního listu, díky kterému si mohou žadatelé ověřit oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému.

Text výzvy a Pokyn pro žadatele jsou ke stažení na této stránce.

Seminář pro žadatele
Seminář pro žadatele pro oblast podpory Nápravná zařízení a vazba proběhne 9. února 2021, a to online formou. Na semináři bude představena výzva a podmínky pro předložení žádosti. Bližší informace ke konání semináře budou průběžně aktualizovány na webu www.norskefondy.cz/spravedlnost.

Aktualizace dokumentu
Dne 16. února 2021 byl aktualizován text Pokynu pro žadatele výzvy JU1A a JU1B, a to z důvodu upřesnění podmínek k předkládání přílohy č. 12a Prohlášení o činnosti organizace v rámci výzvy JU1A. Provedená úprava textu je v Pokynu pro žadatele vyznačena.

IS CEDR
Žádosti v rámci vyhlášené výzvy budou předkládány elektronicky výhradně prostřednictvím informačního systému CEDR. Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.norskefondy.cz nebo na www.norskefondy.cz/cedr, kde je také ke stažení návod pro přístup a registraci v IS CEDR.

K dispozici pro názornost je také video návod na vyplnění žádosti (vytvořen původně pro program Kultura) o grant přímo v aplikaci, dostupný zde.

Dotazy
Dotazy týkající se výzvy (např. podání žádosti o grant, podmínek výzvy, způsobu hodnocení a udělení finančních prostředků) lze zasílat e-mailem na:
- iva.moravcova@mfcr.cz (dotazy k obsahovému zaměření výzvy a věcným záměrům projektu),
- czp@mfcr.cz (dotazy technického charakteru, např. způsobilost výdajů, spolufinancování, indikátory apod.).
Často kladené dotazy a odpovědi budou postupně zveřejňovány v sekci Dotazy a odpovědi.

Dokumenty ke stažení