Zvolte si oblast:

Umělecká a kulturní kritika – Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty (otevřena do 16. 3. 2020)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 19. 12. 2019
  • Aktualizace informací k semináři pro žadatele (16.1.2020)

Ministerstvo financí ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem, Arts Council Norway a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 26. 11. 2019 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů se zaměřením na uměleckou a kulturní kritiku.

Výzva je určena všem, kteří chtějí od podzimu 2020 realizovat projekty, které pomohou profesnímu růstu kritiků / budou usilovat o výměnu zkušeností a spolupráci mezi samotnými kritiky, umělci a publikem / mezioborovou spolupráci na národní i mezinárodní úrovni.

Alokace výzvy: 12 850 000 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 16. 3. 2020 (12:00 hod)

Žádosti bude možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR. Systém pro příjem žádostí bude otevřen 2 měsíce před koncem výzvy - 15. 1. 2020.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy.

Pro přípravu žádosti o grant žadatelé využijí Pokyn pro žadatele s řadou příloh, včetně kontrolní listu, díky kterému si mohou žadatelé ověřit oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému.

Text výzvy, pokyn pro žadatele jsou ke stažení na této stránce. Průběžně budou doplněny a aktualizovány nejčastěji kladené otázky a odpovědi.

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele pro oblasti podpory Současné umění, Umělecká a kulturní kritika, Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem proběhne 16. 1. 2020 v Praze (Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1 - Konírna). Na semináři bude představena výzva a podmínky pro předložení žádosti. Registrace na tento seminář je již z kapacitních důvodů ukončena. Záznam ze semináře bude dostupný zde na webových stránkách, a to včetně shrnutí otázek a odpovědí.

Pokud máte obecné dotazy, které bychom mohli/měli na semináři zodpovědět, nebo jiné podněty směrem k semináři, můžete je vyplnit zde (formulář bude dostupný k vyplnění až do 6. 1. 2020).

Dotazy

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant a žádosti o konzultace projektových záměrů je možné směřovat na e-mailem na Evu Žákovou (Eva.Zakova@idu.cz) nebo Janu Návratovou (Jana.Navratova@idu.cz) z Institutu umění – Divadelního ústavu, který je odborným partnerem programu.

S dotazy technického charakteru (např. na oprávněnost výdajů, spolufinancování, indikátory, atp.) se obracejte na adresu czp@mfcr.cz, kterou spravuje Ministerstvo financí - zprostředkovatel programu.

Dokumenty ke stažení