Zvolte si oblast:

Zvýšení podpory a kompetence v oblasti lidských práv - Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty malého grantového schématu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 4. 2021 11:30
  • Aktualizace přílohy č. 11 Identifikace vlastnické struktury

Ministerstvo financí, jako Zprostředkovatel programu Lidská práva, ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dne 21. ledna 2021 otevřenou výzvu na malé grantové schéma (SGSA – Podpora výzkumu, zvyšování povědomí a zlepšení národního provádění standardů v oblasti lidských práv) k předkládání žádostí o grant na projekty podpořené z Norských fondů 2014-2021.

Cílem této otevřené výzvy je zlepšit chápání nových témat a výzev v oblasti lidských práv a nalezení praktických řešení přispívajících ke zlepšení uplatňování lidskoprávních standardů na vnitrostátní úrovni. Výzva se zaměřuje na zvýšení podpory cílových skupin, zlepšení porozumění veřejnosti v oblasti lidských práv a posílení kapacit výzkumných a vzdělávacích institucí řešit nová lidskoprávní témata a výzvy.

Spolupráce mezi vzdělávacími a akademickými institucemi a dalšími zúčastněnými subjekty (občanskou společností, podniky atd.), zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do činností v oblasti lidských práv a propagace nových přístupů a trendů ve vzdělávání zaměřených na pochopení lidských práv a jejich uplatňování ve všech oblastech společenského života patří mezi další aktivity podpořené v rámci této výzvy.

Alokace výzvy: 46 920 582 Kč
Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 29. 4. 2021, 12:00.

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy.

Pro přípravu žádosti o grant žadatelé využijí Pokyn pro žadatele s řadou příloh, vč. kontrolního listu, díky kterému si mohou žadatelé ověřit oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému. Text výzvy a Pokyn pro žadatele jsou ke stažení na této stránce.

Seminář pro žadatele
Seminář pro žadatele proběhne online formou, termín konání bude upřesněn. Na semináři bude představena výzva a podmínky pro předložení žádosti. Bližší informace ke konání semináře budou aktualizovány na webu www.norskefondy.cz/lidskaprava.

IS CEDR
Žádosti v rámci vyhlášené výzvy budou předkládány elektronicky výhradně prostřednictvím informačního systému CEDR. Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.norskefondy.cz nebo na www.norskefondy.cz/cedr, kde je také ke stažení návod pro přístup a registraci v IS CEDR.

K dispozici pro názornost je také video návod na vyplnění žádosti (vytvořen původně pro program Kultura) o grant přímo v aplikaci, dostupný zde.

Ilustrativní vzorová žádost o grant na projekty v programu Lidská práva je k dispozici zde.

Dotazy
Dotazy týkající se výzvy (např. podání žádosti o grant, podmínek výzvy, způsobu hodnocení a udělení finančních prostředků) lze zasílat e-mailem na:

  • czp@mfcr.cz (jak dotazy k obsahovému zaměření výzvy, věcným záměrům, tak dotazy technického charakteru, např. oprávněnost výdajů, spolufinancování, indikátory apod.)

Často kladené dotazy a odpovědi budou zveřejňovány v sekci Otázky a odpovědi.

Dokumenty ke stažení