Zvolte si oblast:

Výzva MGS1 – Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací (otevřena do 14. 10. 2021)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 17. 9. 2021 10:30
  • Přidán odkaz na aktualitu týkající se online semináře pro žadatele
  • Přidán odkaz na výzvu, pokyn a přílohy v aj
  • Aktualizace přílohy č. 11 Identifikace vlastnické struktury

Ministerstvo financí – zprostředkovatel programu Řádná správa věcí veřejných vyhlásilo dne 28. 6. 2021 výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Fondů EHP 2014-2021 v rámci malého grantového schématu se zaměřením na zapojování občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací na místní úrovni.

Alokace výzvy: 16 991 800 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 14. 10. 2021 (12. hod)

Vzhledem k povinnému partnerství se subjektem z Islandu, Lichtenštejnska a/nebo Norska musí být žádost zpracována v anglickém jazyce.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy.

Pro přípravu žádosti o grant žadatelé využijí Pokyn pro žadatele a jeho přílohy, vč. kontrolního listu, díky kterému si mohou žadatelé ověřit oprávněnost jejich záměru a připravenost jejich žádosti k předložení v informačním systému. Text výzvy a Pokyn pro žadatele jsou ke stažení na této stránce.

Seminář pro žadatele
Zájemci o grant se mohou zúčastnit online semináře pro žadatele, který proběhne 15. 7. 2021. Na semináři bude představena výzva a podmínky pro předložení žádosti.

Na seminář se můžete přihlásit přes tento formulář, a to nejpozději do 13. 7. 2021. Agenda semináře a link pro přihlášení na seminář budou zaslány registrovaným účastníkům na e-mailovou adresu v dostatečném předstihu před konáním akce.

Prezentace a záznam ze semináře budou k dispozici a ke stažení po konání semináře na www.fondyehp.cz/radnasprava.

IS CEDR
Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.fondyehp.cz nebo na www.fondyehp.cz/cedr, kde je také ke stažení návod pro přístup a registraci v IS CEDR.

K dispozici pro názornost je také video návod na vyplnění žádosti o grant přímo v aplikaci, dostupný zde.

Anglická verze výzvy, pokynu pro žadatele a vybraných příloh je k dispozici zde.

Dokumenty ke stažení