Zvolte si oblast:

Ochrana obětí domácího a genderově podmíněného násilí - Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 10. 12. 2021 8:30
  • Změněn motivový obrázek
  • Příloha č. 1 Upraveno formátování
  • Aktualizován termín konání semináře
  • Pokyn pro žadatele - upraveno formátování

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dne 26. října 2021 otevřenou výzvu (HRMGSD – Podpora práce s násilnými osobami v případech domácího a genderově podmíněného násilí) k předkládání žádostí o grant na projekty podpořené z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Lidská práva.

Cílem této otevřené výzvy je zlepšení ochrany obětí domácího a genderově podmíněného násilí a prevence těchto forem násilí. K dosažení tohoto cíle je nutné přispět ke zvýšení kapacit a dostupnosti služeb organizací poskytujících intervence pro původce a původkyně domácího násilí a genderově podmíněného násilí. Smyslem výzvy je podpořit projekty, které zajistí financování práce s osobami, které páchají tyto formy násilí, s cílem trvalého ukončení jejich násilného chování, a tím zajištění bezpečí pro násilím ohrožené osoby.

Alokace výzvy: HRMGSD - 18 550 000 Kč

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 2. 2. 2022 (12:00)

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy.

Pro přípravu žádosti o grant žadatelé využijí Pokyn pro žadatele s řadou příloh, vč. kontrolního listu, díky kterému si mohou ověřit oprávněnost záměru a připravenost žádosti k předložení v informačním systému.

Text výzvy a Pokyn pro žadatele společně s přílohami jsou ke stažení na této stránce.

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele proběhne online formou dne 14. 12. 2021. Na semináři bude představena výzva a podmínky pro předložení žádosti. Bližší informace ke konání semináře budou aktualizovány na webu www.norskefondy.cz/lidskaprava.

IS CEDR

Žádosti v rámci vyhlášených výzev budou předkládány elektronicky výhradně prostřednictvím informačního systému CEDR.

Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.norskefondy.cz nebo na https://cedr-fm.mfcr.cz/, kde je také ke stažení návod pro přístup a registraci v IS CEDR.

K dispozici pro názornost je také video návod na vyplnění žádosti (vytvořen původně pro program Kultura) o grant přímo v aplikaci, dostupný zde.

Dotazy

Dotazy týkající se výzvy (např. podání žádosti o grant, podmínek výzvy, způsobu hodnocení a udělení finančních prostředků) lze zasílat e-mailem na czp@mfcr.cz (jak dotazy k obsahovému zaměření výzvy, věcným záměrům, tak dotazy technického charakteru, např. oprávněnost výdajů, spolufinancování, indikátory apod.).

Často kladené dotazy a odpovědi budou průběžně zveřejňovány zde

Dokumenty ke stažení