Zvolte si oblast:

CZ13 - Rovné příležitosti žen a mužů

Program Norských fondů období 2009 - 2014 pro oblasti: Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života.

ilustrace