Zvolte si oblast:

CZ12 - Dejme (že)nám šanci

Program Norských fondů období 2009 - 2014 pro oblasti: Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů / Podpora zlepšení rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem / Domácí násilí a násilí založené na pohlaví.

ilustrace