Zvolte si oblast:

CZ11 Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 26. 4. 2017
  • Aktualizace základních informací - podpis smlouvy ze dne 31.10.2013
  • Aktualizace tabulky - změna alokace
  • Aktualizace kontaktů
  • Aktualizace kontaktů
  • Aktualizace kontaktů
  • Přidání ročních zpráv
  • Přidání brožury pro Program

Obecné informace o Programu CZ11 Veřejné zdraví

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU CZ11
NÁZEV PROGRAMU INICIATIVY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
ČÍSLO PROGRAMU CZ11
HRAZENO Z Norské fondy 2009 - 2014
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ Nejpozději do 30. 4. 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Program se skládá ze dvou programových oblastí - psychiatrické péče a péče o děti. Cílem je pomoci cílovým skupinám pacientů ke kvalitní zdravotní péči, zlepšení prevence a předcházení následných komplikací.

Alokace Programu 19 178 000 EUR 508 217 000 CZK
Datum podpisu Dohody o Programu 31. 10. 2013
Zprostředkovatel Programu Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo 
Odbor Mezinárodní vztahy
Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Ing. Radana Dvořáková, DiS.
Tel.: +420 257 044 574
E-mail: radana.dvorakova@mfcr.cz

Oddělení realizace, monitoringu a hodnocení

PhDr. Adriana Lenkavská, M.A.
Tel.: +420 257 044 713
E-mail: adriana.lenkavska@mfcr.cz

Centrální finanční a kontraktační jednotka

Mgr. Petr Sulženko
Tel.: +420 257 042 832
E-mail: petr.sulzenko@mfcr.cz

Partner Programu Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor evropských fondů
Kontaktní osoba Ing. Mgr. Zdeňka Zatloukalová
Tel.: +420 224 972 372
E-mail: zdenka.zatloukalova@mzcr.cz
Partner na úrovni Programu z donorského státu Norwegian Institute of Public Health (NIPH)
Andrei Grjibovski
Tel.: + 47 21 07 83 19
E-mail: andrei.grjibovski@fhi.no
Kontaktní osoba
Hlavní cíl Programu Zlepšení zdraví populace a redukce nerovného přístupu ke zdravotní péči
Programové oblasti Iniciativy v oblasti veřejného zdraví - otevřená výzva
- předem definované projekty
- malé grantové schéma
Alokace: 460 571 616 CZK
Bilaterální spolupráce Bilaterální spolupráce na programové úrovni:
- Pro žadatele: kontaktní seminář a otevřená výzva pro hledání partnera pro projekty.
- Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů.
Alokace: 7 624 050 CZK
Brožura
Zprávy o programu