Zvolte si oblast:

Přehled schválených žádostí - Program CZ11

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 25. 2. 2016
  • aktualizace částek

Přehled schválených žádostí - Program CZ11 - Aktivita I.
Pořadí Název projektu Žadatel Schválený grant (Kč)
1 SOMA: Projekt péče o tělesné zdraví a nácvik schopností samostatného života Psychiatrická nemocnice Bohnice 19 690 497
2 Vytvoření podmínek pro zavedení systému rozšířené a diferencované péče v PL Červený dvůr Psychiatrická léčebna Červený Dvůr 19 710 074
3 FN Ostrava – Vybudování stacionáře pro ucelenou rehabilitaci v psychiatrické péči Fakultní nemocnice Ostrava 21 372 249
4 Psychiatrická nemocnice v Opavě – Vytvoření podmínek pro implementaci transformace psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji Psychiatrická nemocnice v Opavě 14 980 786
5 Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice 25 347 555
6 Implementace systému ucelené rehabilitace Psychiatrické léčebny U Honzíčka Písecká zdravotní a.s. 8 518 606
7 Albertinum Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk 19 183 907
8 Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou poruchou některého z jejích členů Thomayerova nemocnice 8 947 693
9 Implementace systému ucelené rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v PNMO Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské 6 663 940
10 Rehabilitační oddělení s novým způsobem léčení (s ucelenou psychiatrickou rehabilitací) Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 20 159 950
11 START – KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti Psychiatrická léčebna Šternberk 17 856 138
12 Komplexní a integrační rehabilitační centrum VFN pro osoby s duševní poruchou Všeobecná Fakultní nemocnice v Praze 8 045 843
SCHVÁLENÉ CELKEM 190 477 238

 

Pořadí Název projektu Žadatel Schválený grant (Kč)
Přehled schválených žádostí - Program CZ11 - Aktivita II.
1 Nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží v CKP KDDL VFN Všeobecná Fakultní nemocnice v Praze 5 072 573
2 Rozvoj činnosti a modernizace vybavení Centra vývojové péče Neonatologického oddělené FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň 6 943 098
3 Centrum multidisciplinární péče pro děti s perinatální zátěží ve FN v Motole Fakultní nemocnice v Motole 5 081 197
4 Rozvoj multidisciplinární dispenzární péče u dětí s perinatální zátěží ve FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové 5 277 469
5 Zkvalitnění péče o děti s perinatální zátěží v Dětské léčebně Vesna Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik 6 006 415
6 Ambulantní dlouhodobé sledování vysoce rizikových novorozenců Ústav pro péči o matku a dítě 6 560 805
7 Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku ve FN Olomouc Fakultní nemocnice Olomouc 7 143 205
8 Zvýšení úrovně komplexního dlouhodobého sledování neuromotorického vývoje dětí s perinatální zátěží v rámci Zlínského kraje Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 6 000 137
9 Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů v traumacentru Thomayerovy nemocnice Thomayerova nemocnice 11 718 331
10 Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. Krajská zdravotní, a.s. 6 357 128
11 Vojtova metodika II. generace – šance pro ohrožené děti SVR – Společnost pro vývojovou rehabilitaci, o.p.s 6 796 937
12 Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 13 942 400
13 Preventivní buňka Centra dětské traumatologie FN Brno Fakultní nemocnice Brno 7 147 305
14 Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole  Fakultní nemocnice v Motole   24 777 933
15 Prevence dětských úrazů FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 10 597 795
SCHVÁLENÉ CELKEM 129 422 728