Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ04 - „Ohrožené děti a mládež“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 11. července 2014 vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“.

V rámci Malého grantového schématu budou podpořeny projekty zaměřené na mechanismy zapojování dětí do rozhodovacích procesů, zjišťování názoru dítěte a na zvyšování povědomí o právech dítěte. V rámci Malého grantového schématu budou vybrány a následně realizovány projekty, které budou specifikovat možné nástroje, přístupy, podoby debat a jejich zhodnocení s ohledem na přínos pro nastavení daných opatření a mechanismů, projekty zaměřené na zapojení dětí a mladých lidí do zhodnocení přijímaných systémových opatření a jejich účasti na tvorbě takových opatření, projekty zaměřené na efektivní zvyšování povědomí o právech dítěte mezi dětmi i dospělými a vytvoření metodiky a navazujícího vzdělávacího programu (trénink) pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a soudce v oblasti zjišťování názoru dětí a mladých lidí v rozhodovacích procesech těchto institucí.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 22. září 2014.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem ode dne vyhlášení výzvy na adrese marta.miklusakova@mpsv.cz nebo na adrese jitka.zukalova@mpsv.cz.

Text výzvy, pokyny pro žadatele, standardizované přílohy žádosti a doplňující informace jsou ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014 a další relevantní dokumenty jsou ke stažení na stránce Metodické dokumenty - Pokyny.