Zvolte si oblast:

Pokyny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 9. 2017
 • Publikace příručky pro příjemce grantů a příloh
 • Publikace aktualizovaného pokynu NKM k VZMR
 • Doplnění přílohy Communication and Design Manual
 • Doplnění přílohy Identifikace bankovního účtu
 • Aktualizace Pokynu pro Zprostředkovatele a jeho příloh
 • Doplnění Identifikace BÚ ve Wordu
 • Aktualizace Příručky pro příjemce a jejích příloh
 • Aktualizace Pokynu NKM k VZMR
 • Vložení Příručky pro příjemce v anglické verzi
 • Přidání příloh Příručky pro příjemce - aj verze
 • Přidání Soupisu osobních výdajů
 • Změna tabulky Soupis osobních výdajů
 • Přidání Návodu pro změnové řízení v IS CEDR
 • Přidání opraveného údaje pro přílohu č.1
 • Změna Návodů pro změnové řízení v IS CEDR
 • Doplnění způsobilých výdajů v aj
 • Přidání Návodu na administraci Žádostí v IS CEDR
 • Přidání pokynů NKM pro způsobilé výdaje, revize
 • Přidání Rozpisu cestovních náhrad
 • Soupis osobních výdajů - aktualizovaná verze
 • Přidání 2. aktualizace Příručky pro příjemce grantů, vč. příloh
 • Oprava příloh v Příručce pro příjemce grantů - 2. aktualizace
 • Změna struktury stránky
 • Aktualizaci Přílohy č. 7 - tabulka snížených odvodů
 • Aktualizace Pokynu NKM (27.11.)
 • Doplnění pokynu č.1 pro publicitu, bez vyznačených změn
 • Přidání Pokynu NKM k VZMR (15.1.)
 • Aktualizace Pokynu Zprostředkovatele programů CZ02, CZ04, CZ11 pro implementaci Malého grantového schématu
 • 3. Aktualizace Příručky pro příjemce a jejích příloh (č.7 + č.11,č.12)
 • Oprava přílohy č.7
 • Oprava poškozených souborů
 • Přidání Pokynu NKM k VZMR (12.1.)
 • Přidané přílohy
 • Oprava názvu přílohy

Dokumenty ke stažení

pokyny a příručky - aktuální verze    

návody a manuály

pokyny a příručky - archiv