Zvolte si oblast:

2014

Aktuální výzvy včetně všech relevantních dokumentů k Programu CZ04 v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Upozornění pro žadatele v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“

Evidované právnické osoby založené registrovanou církví a náboženskou společností podle §15a, odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech jsou zařazeny mezi oprávněné žadatele o grant v rámci Malého grantového schématu v programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“. Bod II výzvy „Oprávnění žadatelé, oprávnění partneři“ je proto doplněn o evidované právnické osoby založené registrovanou církví a náboženskou společností podle §15a, odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.