Zvolte si oblast:

CZ04 Výzvy

Aktuální výzvy včetně všech relevantních dokumentů pro Program CZ 04. Chronologicky řazená data.

ilustrace

Vydáno

Vyhlášení Doplňkové výzvy k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty z EHP fondů 2009-2014 v programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí - Partnerem programu vyhlašuje dne 8. března 2016 výzvu k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity v Programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“.

Vydáno

Upozornění pro žadatele v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“

Evidované právnické osoby založené registrovanou církví a náboženskou společností podle §15a, odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech jsou zařazeny mezi oprávněné žadatele o grant v rámci Malého grantového schématu v programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“. Bod II výzvy „Oprávnění žadatelé, oprávnění partneři“ je proto doplněn o evidované právnické osoby založené registrovanou církví a náboženskou společností podle §15a, odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.