Zvolte si oblast:

Upozornění pro žadatele v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Evidované právnické osoby založené registrovanou církví a náboženskou společností podle §15a, odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech jsou zařazeny mezi oprávněné žadatele o grant v rámci Malého grantového schématu v programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“. Bod II výzvy „Oprávnění žadatelé, oprávnění partneři“ je proto doplněn o evidované právnické osoby založené registrovanou církví a náboženskou společností podle §15a, odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

Aktualizovaný text je k dispozici ke stažení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/17576.