Zvolte si oblast:

CZ05 - Sociální začleňování

Program EHP období 2009 - 2014 pro oblasti: Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a posílení inkluzívních politik; potírání projevů extremismu a rasismu podpora sociálního začleňování.

ilustrace