Zvolte si oblast:

CZ02 - Životní prostředí

Program EHP období 2009 - 2014 pro oblasti: Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu.

ilustrace