Zvolte si oblast:

CZ04 Základní informace

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 13. 4. 2017
  • Aktualizace základních informací - podpis smlouvy ze dne 31.10.2013
  • Aktualizované programové oblasti
  • Aktualizace kontaktní osoby, alokací
  • Kontakty aktualizovány
  • aktualizace kontaktů CZP1 a CFCU
  • změna kontaktů u partnera programu
  • Změna Alokace Programu
  • Změna kontaktu partnera programu
  • Přidání ročních zpráv

Obecné informace o Programu CZ04 pro Ohrožené děti a mládež

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU CZ04
NÁZEV PROGRAMU OHROŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ
ČÍSLO PROGRAMU CZ04
HRAZENO Z EHP fondy 2009 - 2014
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTŮ Nejpozději do 30. 4. 2017
ZÁKLADNÍ INFORMACE Program je zaměřen na zlepšení a de-institucionalizaci systému péče o ohrožené děti a mládež. Projekty podpoří transformaci stávajících pobytových zařízení; zpracování návrhu nového zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a péči o ohrožené děti; zvýšení zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a zvýšení povědomí o právech dětí a mládeže.
Alokace Programu 2 738 809 EUR 72 578 439 CZK
Datum podpisu Dohody o Programu Smlouva podepsána 31. 10. 2013
Zprostředkovatel Programu

Ministerstvo financí ČR – Národní kontaktní místo

Odbor Mezinárodní vztahy

Kontaktní osoba

Oddělení přípravy a koordinace

Mgr. Suzana Jovaševićová
Tel.: +420 257 044 594
E-mail: suzana.jovasevicova@mfcr.cz

Oddělení realizace, monitoringu a hodnocení

Ing. Veronika Imrich Dudková
Tel.: +420 257 044 563
E-mail: veronika.imrichdudkova@mfcr.cz

Centrální finanční a kontraktační jednotka

Mgr. Iva Hladíková
Tel.: +420 257 044 381
E-mail: iva.hladikova@mfcr.cz

Partner Programu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Marta Mlejnková
Tel.: +420 221 922 122
E-mail: marta.mlejnkova@mpsv.cz

Ing. Kateřina Motyčková
Tel.: +420 221 922 156
E-mail: katerina.motyckova@mpsv.cz

Kontaktní osoba
Partner na úrovni Programu z donorského státu Program nemá Partnera z donorského státu.
Kontaktní osoba
Hlavní cíl Programu Zlepšení situace ohrožených dětí a mládeže
Programové oblasti Ohrožené děti a mládež Předem definovaný projekt
Otevřená výzva
Malé grantové schéma
Alokace: 100 822 298 CZK
Bilaterální spolupráce Bilaterální spolupráce na programové úrovni:
- Pro žadatele: kontaktní seminář pro hledání partnera pro projekty.
- Pro konečné příjemce: Další rozvoj bilaterální spolupráce nad rámec realizovaných projektů.
Alokace 1 708 455 CZK / 64 470 EUR
Brožura
Zprávy o programu