Zvolte si oblast:

CZ04 - Ohrožené děti a mládež

Program EHP období 2009 - 2014 pro oblasti: Deinstitucionalizace systému péče o ohrožené děti a mládež/ Zkvalitnění sítě služeb pro práci s rodinami/ Podpora zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů.

ilustrace