Zvolte si oblast:

Upozornění pro žadatele v rámci otevřené výzvy v Programu CZ04 - „Ohrožené děti a mládež"

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Oprávněnými žadateli o grant na individuální projekty v rámci programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“ jsou orgány veřejné správy, a to obce, kraje a hlavní město Praha. Text otevřené výzvy je proto doplněn v bodě II. Oprávnění žadatelé, oprávnění partneři o hlavní město Prahu dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě, coby zřizovatele pobytových zařízení pro děti. Aktualizovaný text výzvy naleznete na stránce Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ04 - „Ohrožené děti a mládež“.