Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ04 - „Ohrožené děti a mládež“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 14. 7. 2014
  • aktualizována příloha Výzva

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí - Partnerem programu vyhlašuje dne 17. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v rámci otevřené výzvy v programu CZ04 – Ohrožené děti a mládež financovaného z EHP fondů 2009–2014 v rámci programové oblasti č. 11.

Otevřená výzva je zaměřena na zlepšení a de-institucionalizaci systému péče o ohrožené děti a mládež. Projekty podpoří transformaci stávajících pobytových zařízení.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 30. září 2014 v 12.00.

Dotazy týkající se obsahu žádosti o grant je možné pokládat e-mailem ode dne vyhlášení výzvy na adrese marta.miklusakova@mpsv.cz. Technické dotazy k informačnímu systému pro podávání žádostí zasílejte e-mailem na hot-line_ehp@asd-software.cz.

Text výzvy, pokyny pro žadatele, standardizované přílohy žádosti a doplňující informace ke statistickým údajům v IS CEDR jsou ke stažení na této stránce.

Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014 a další relevantní dokumenty jsou ke stažení na stránce Metodické dokumenty - Pokyny.

V návaznosti na vyhlášení výzvy se koná 24. června 2014 v Kaiserštejnském paláci v Praze seminář pro žadatele. Seminář pro žadatele je součástí zahajovací konference Programu CZ04 a je určen všem potenciálním žadatelům v rámci vyhlášené výzvy. Pozvánku a bližší informace naleznete na stránce Zahajovací konference CZ04.

Dokumenty ke stažení

 

Obsah:

  • Pokyny pro žadatele o grant
  • Doplňující informace ke statistickým údajům v IS CEDR
  • Logický rámec projektu - příklad vyplnění
  • Čestné prohlášení žadatele
  • Prohlášení o financování projektu
  • Prohlášení o partnerství v českém a anglickém jazyce
  • Osnova analýzy potřeb
  • Čestné prohlášení žadatele k duplicitnímu financování
  • Metodika zpracování plánů transformace pobytových zařízení v oblasti péče o ohrožené děti