Zvolte si oblast:

Zahajovací konference Programu CZ04 - „Ohrožené děti a mládež" (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 20. 6. 2014
  • přepsána poslední věta v textu, doplněna příloha: Předběžný program
  • doplněna příloha: Předběžný program Semináře pro žadatele

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel Programu CZ 04 – „Ohrožené děti a mládež" si Vás dovoluje pozvat na Zahajovací konferenci Programu, která se uskuteční v Praze 24. června 2014 od 10 hodin v Kaiserštejnském paláci.

Cílem konference je oficiální zahájení Programu a jeho představení zainteresovaným subjektům. Na zahajovací konferenci naváže seminář pro žadatele o grant rámci otevřené výzvy, který se uskuteční od 13 do 15 h.

Informace k programu CZ 04

Předpokládané datum vyhlášení

17.6.2014

Předpokládané datum ukončení

30.9.2014

Alokovaná částka v rámci 1. výzvy

52 542 557 CZK, 1 982 738 EUR

Výše grantu

4 505 000 CZK (min.)/170 000 EUR – 6 625 000 CZK (max.)/250 000 EUR

Oprávnění žadatelé

Orgány veřejné správy: obce dle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kraje dle Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

Oprávnění partneři

Veřejné a soukromé subjekty, založené za účelem ziskové i neziskové činnosti, nevládní organizace, se sídlem v donorských zemích, České republice nebo mezivládní organizace, které jsou aktivně zapojeny nebo účinně přispívají k implementaci projektu

Oprávněné aktivity

Vytvoření komplexního plánu transformace pobytové péče pro děti (cíl každého projektu); tvorba analýzy zařízení, regionu a potřeby rodin a dětí z daného regionu; zhodnocení stávajících kapacit poskytovatelů služby z pohledu procesu transformace; nastavení vnitřních pravidel a pracovních postupů a vytvoření komplexních plánů transformace pobytových zařízení v ambulantní/terénní služby; koordinace procesu přípravné fáze transformace včetně činnosti multidisciplinárních transformačních týmů a činnosti pracovních skupin; vytvoření a realizace individuálních vzdělávacích plánů pracovníků zařízení v souvislosti se změnou jejich pracovní náplně v rámci transformace zařízení; vytvoření a realizace vzdělávacích aktivit týkající se oblasti transformace pro odbornou veřejnost mimo pracovních transformovaných zařízení, opatrovníky, rodinné příslušníky, pracovníky obce; vytvoření a realizace komunikační strategie o důvodech a vizi procesu transformace

Předběžný program zahajovací konference je ke stažení na této straně. Program semináře bude na této stránce zveřejněn v následujících dnech.

Pro účast na zahajovací konferenci se registrujte na: konferenceCZ04@mfcr.cz

Datum a čas: 24. 6. 2014, 10:00h – 12:00h
Seminář pro žadatele: 13:00h – 15:00h
Místo konání: Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 37/23, 118 00 Praha – Malá Strana