Zvolte si oblast:

Aktualizace textu výzvy v rámci Programu CZ04 - „Ohrožené děti a mládež“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Hlavní město Praha v roli zřizovatele pobytových zařízení pro děti a mládež bylo zařazeno mezi oprávněné žadatele o grant na individuální projekty v rámci programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“. Vzhledem k rozšíření oprávněných žadatelů dochází ke změně textu výzvy. Bod II výzvy „Oprávnění žadatelé, oprávnění partneři“ je doplněn o hlavní město Prahu dle zákona č. 129/2000 Sb., o hlavním městě.
Aktualizovaný text výzvy naleznete na stránce Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ04 - „Ohrožené děti a mládež“.