Zvolte si oblast:

Seminář pro žadatele v rámci otevřené výzvy v Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V návaznosti na vyhlášení výzvy v Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“ se 24. 6. 2014 uskutečnil seminář pro žadatele o grant. V rámci semináře byli žadatelé seznámeni s obsahem výzvy, způsobilostí žadatelů a aktivit a také se způsobem vyplnění a předkládání žádostí o grant v rámci informačního systému IS CEDR. Seminář uspořádal partner programu - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Prezentace o způsobilosti výdajů projektu je ke stažení na této stránce.

Dokumenty ke stažení