Zvolte si oblast:

2014

Aktuální informace k Programu CZ03 v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Aktualizace textu výzvy v rámci Malého grantového schématu v Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“

Oprávněnými žadateli o grant v rámci Malého grantového schématu v programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“ jsou vedle subjektů vyjmenovaných ve výzvě rovněž evidované právnické osoby založené registrovanou církví a náboženskou společností podle §15a, odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění. Text výzvy k předkládání žádostí o grant je proto doplněn v bodě II Oprávnění žadatelé, oprávnění partneři.

Vydáno

Záznam ze Zahajovací konference programu CZ04

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam ze Zahajovací konference Programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“, která se uskutečnila dne 24. 6. 2014 se v budově Kaiserštejnského paláce v Praze.