Zvolte si oblast:

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí - Partnerem programu vyhlašuje dne 17. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v rámci otevřené výzvy v programu CZ04 – „Ohrožené děti a mládež“ financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 11.

Otevřená výzva je zaměřena na zlepšení a de-institucionalizaci systému péče o ohrožené děti a mládež. Podpořené projekty podpoří transformaci stávajících pobytových zařízení.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 30. září 2014 v 12.00 hod. Text výzvy a pokyny pro žadatele naleznete na stránce Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ04 - „Ohrožené děti a mládež“.