Zvolte si oblast:

Přehled schválených projektů - Program Řádná správa

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 10. 8. 2022

  • Výzva Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací
  • Předem definované projekty
Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Řádná správa
Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací
1 Zapojení veřejnosti do rozvoje obce Město Otrokovice 4 869 846
2 „PART-NET“ - PARTicipace a NETworking Národní síť Zdravých měst České republiky 5 219 488
3 Rozvoj zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací ve městě Jihlava Statutární město Jihlava 2 519 894
4 Otevřená správa Zdiby a Koridor D8  Obec Zdiby 2 933 405

 

Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
Přehled schválených projektů - Program Řádná správa
Předem definované projekty
1 Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území Ministerstvo vnitra České republiky 34 425 000
2 Zintenzivnění boje proti korupci zvyšováním povědomí veřejného sektoru se zaměřením na soudce, orgány činné v trestním řízení a veřejnou správu Ministerstvo spravedlnosti 21 675 000
3 Prohloubení odborných kompetencí orgánů činných v trestním řízení v oblasti boje proti korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  Ministerstvo vnitra 17 827 698
4 Hodnocení výkonu veřejné správy v ČR a doporučení pro budoucí strategický rozvoj z pohledu OECD Ministerstvo vnitra 28 050 000
5 Posílení řízení a kontroly veřejných financí Ministerstvo financí 15 243 492