Zvolte si oblast:

Posílení řízení a kontroly veřejných financí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 12. 4. 2022
  • Přidání odkazu na webové stránky
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŘádná správa
Název projektuPosílení řízení a kontroly veřejných financí
Číslo projektuGG/REG/PDP3
Realizátor projektu

Ministerstvo financí

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Karlova univerzita, Právnická fakulta
Masarykova univerzita

Status

Předpokládaná doba realizace projektu: 01/2021 – 06/2023

Další informace

Cílová skupina: Veřejné instituce

Webové stránky: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-a-kontrola-verejnych-financi/posileni-rizeni-a-kontroly-verejnych-fin

Celkové způsobilé výdaje projektu

15 243 492 Kč

Schválený grant

15 243 492 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je posílení systému řízení a kontroly veřejných financí v České republice a realizace přípravných činností souvisejících s návrhem nové právní úpravy tohoto systému.

Systém řízení a kontroly veřejných financí v ČR lze považovat za zastaralý a příliš formalistický. Dosavadní úsilí o reformu stávajícího systému bylo neúspěšné.  Důvodem neúspěchu byl zejména nedostatek shody mezi zúčastněnými stranami ohledně hodnocení současného systému a jeho hlavních nedostatků.

V rámci projektu budou realizovány tyto klíčové aktivity:

  • nezávislé odborné hodnocení stávajícího nastavení systému řízení a kontroly veřejných financí, včetně doporučení k řešení zjištěných nedostatků;
  • získání know-how a shromažďování dobré praxe ostatních evropských zemí v oblasti legislativy řízení a kontroly veřejných financí;
  • veřejné konzultace včetně zřízení odborné komise pro posuzování výstupů z veřejných konzultací a příprava vstupů pro posouzení dopadů regulace v různých scénářích řešení;
  • cílená diskuze se zainteresovanými subjekty zaměřená na klíčové prvky nově navrženého systému řízení a kontroly veřejných financí;
  • vytvoření návrhu věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

Cílovou skupinou projektu jsou ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a jiné státní organizace, obce a jejich zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, kraje a jejich zřizované organizace a zdravotní pojišťovny.  Cílové skupiny budou podrobeny detailní analýze procesů řízení a kontroly veřejných financí. Rovněž se budou účastnit veřejných konzultací.

Projekt bude realizován v partnerství s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Partneři projektu vypracují analýzy stávající stavu a navrhnou doporučení k řešení zjištěných nedostatků v systému řízení a kontroly veřejných financí.